Carbón e cambio climático

O carbón é o maior inimigo do clima

A queima de carbón é a maior causa de cambio climático no mundo. Carbón e crise climática están intimamente ligadas.

Segundo o Carbon Global Project, o 40% das emisións de dióxido de carbono (CO2) de orixe fósil débense á combustión de carbón (2018).

Despois do petróleo, o carbón é a primeira fonte de enerxía. E segue a ser o combustíbel máis usado para a xeración eléctrica. A pesar de ser o máis intensivo en emisións de CO2 , o principal gas de invernadoiro.

As centrais térmicas de carbón son os maiores focos emisores de CO2. Por iso, son enormes fábricas de cambio climático.

Para atinxir o obxectivo do Acordo de París de limitar o aumento da temperatura global a moi por debaixo de 2ºC, cómpre acelerar o fin do carbón. En 2030 xa debería terse reducido o uso do carbón en polo menos dous terzos a escala mundial. E totalmente nos estados desenvolvidos.

O carbón determina as emisións de gases de invernadoiro en Galicia

Con dúas térmicas de carbón, Galicia é un dos territorios de España e da UE con maior capacidade de produción eléctrica con carbón.

A térmica de Meirama, propiedade de Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), pechará en 2020. Porén, o futuro da central de carbón das Pontes, a máis potente do Estado español, é incerto. A eléctrica Endesa podería pechala en 2022, sempre e cando non aposte pola súa continuidade mediante a co-combustión, ao 50%, de carbón e residuos orgánicos.

As centrais de carbón emiten un terzo dos gases de causantes de cambio climático lanzados á atmosfera desde Galicia (o 33,3% de media anual entre 2013 e 2017, último ano con datos oficiais para as emisións totais de Galicia).

Nas últimas décadas, as térmicas de carbón contribuíron máis á emerxencia climática desde a nosa terra que calquera outra actividade. Mais en 2019, por causa da forte caída na actividade das centrais de carbón, xa non ten sido así.

A acción máis eficaz para loitar contra o cambio climático

Debido ás centrais de carbón, as emisións territoriais por habitante de gases causantes de cambio climático do noso país son moi superiores á media das emisións do conxunto de España e da Unión Europea (2017).

Non hai outra medida máis eficaz para loitar contra o cambio climático desde Galicia que pechar as térmicas de carbón. Xa non son necesarias, xeran pouca riqueza e emprego e producen unha electricidade moi intensiva en emisións.

O abandono do carbón en Galicia non só axudaría a combater o quentamento global. Tamén melloraría a calidade do aire, eliminaría a deterioración socioambiental externa asociada á extracción do carbón importado e reduciría a nosa dependencia enerxética.

Máis información:

Documentos

Plataforma Europe Beyond Coal