Solving the coal puzzle

Informe da plataforma Europe Beyond Coal e o “think-tank” Sandbag (agora Ember) sobre as nove características que debe reunir o abandono da produción eléctrica con carbón. Recolle as ensinanzas das políticas ao respecto aplicadas en Europa no período 2016-2019.

O prezo do carbón

Informe da plataforma “Galiza, un futuro sen carbón” sobre os custos socioambientais das centrais de carbón galegas. Aborda tamén a viabilidade do abandono rápido do carbón na xeración eléctrica. Finalmente, expón as demandas da plataforma perante as institucións.

El lado oscuro del carbón

Informe de Greenpeace España que compila información sobre os impactos da extracción e a queima do carbón. Nun percorrido por varios puntos da xeografía carboneira española, reúne testemuñas de persoas que padecen as consecuencias da industria do carbón.